Att hantera disk i ett kök kräver rätt verktyg och utrustning för att uppnå bästa resultat. På denna sida har vi samlat kunskap om diskprocessen för att öka förståelsen för utrustningens avgörande roll. Vi tar upp olika faktorer som krävs för en effektiv rengöring och delar med oss av många praktiska tips som du kan implementera i din verksamhet. Med rätt utrustning blir diskhanteringen enklare och mer effektiv, vilket gynnar både kökets funktion och personalens arbetsmiljö.

 

Några fördelar med att ha ett väl utrustat diskrum:

 • Med rätt verktyg och utrustning kan du uppnå ett högre diskresultat

 • Risken för kross minskar markant

 • Effektiviteten i diskrummet ökar, vilket leder till minskad förbrukning av vatten, energi och kemikalier, vilket är både mer kostnadsbesparande och miljövänligt

 • Med optimal utrustning minskar arbetsbördan för personalen, vilket leder till lägre personalkostnader samtidigt som arbetsmiljön förbättras

 


 

Diskmaskiner

Professionella diskmaskiner för storkök och restauranger skiljer sig markant från traditionella hushållsvarianter. I restaurangmiljöer krävs en snabb och effektiv diskning av kastruller, porslin och glas, särskilt med tanke på det höga serveringstempot. Många restaurangdiskmaskiner erbjuder program som kan vara så korta som 30 sekunder för att möta detta behov.

På marknaden finns det främst fyra olika typer av restaurangdiskmaskiner:


 • Underbänkdiskmasker

 • Huvdiskmaskiner

 • Automatiserande tunneldiskmaskiner

 • GrovdiskmaskinerUnderbänkdiskmaskiner

Underbänkdiskmaskinerna är mindre och tar inte upp mycket plats, vilket gör dem populära för mindre caféer, barer och restauranger etc. Små, effektiva, lätthanterliga och perfekta för mindre utrymmen. 


 


Huvdiskmaskiner

Huvdiskmaskiner utgör den mest förekommande typen av diskmaskiner i restauranger och storkök. Huvdiskmaskinen är en stor maskin som är delad i mitten, och för att öppna dem måste man skjuta upp den övre delen och därefter föra in en diskback med det som ska diskas. Huvdiskmaskiner har oftast två steg i diskprocessen: manuell fördisk samt kem- och slutsköljningsprocess i ett. Det gör dem kompakta och anpassningsbara till flera olika diskutrymmen. Detta gör dem kompakta och möjliga att anpassa till olika diskutrymmen.


Tunneldiskmaskiner

Tunneldiskmaskiner är den största varianten av diskmaskiner. Diskmaskinen har en stor kapacitet och är vanligt förekommande i storkök, skolkök och större restaurangverksamheter där daglig servering överstiger 400 portioner. De är oftast helt automatiserade, där diskprocessen löper genom olika zoner i maskinen som omfattar förspolning, fördisk, kemdisk och slutspolning. 


Grovdiskmaskiner

Grovdiskmaskiner används ofta för rengöring av större restaurangutrustning såsom kastruller, kokkärl, kantiner, grytor, grillgaller, brickor, behållare och liknande. De kan spara tid och kraft i  storkök och restauranger eftersom man slipper ägna tid åt att skrubba och blötlägga diskgods manuellt. Dessa maskiner använder ofta en kombination av vatten, granulat och diskmedel under diskningsprocessen.


Diskkorgsystem

Rätt diskutrustning underlättar mycket i diskrummet. Genom att diska tallrikar, bestick och glas i rätt diskbackar och med rätt tillbehör kan du säkerställa att diskresultatet blir optimalt samtidigt som du minskar risken för kross.

Standardmåttet för diskbackar är 50x50 cm, och det finns en omfattande variation av modeller som är anpassade för olika ändamål. Nedan kommer vi att gå igenom olika diskbackar och praktiska tillbehör för att underlätta och optimera din diskhantering.


Diskmaskiner & utrustning

Diskkorg för bestick

Diskbackar som är avsedda för bestick och har en finmaskig botten som hindrar besticken från att falla ut. Disklådor kan köpas till för att optimera diskresultatet. 


Diskmaskiner & utrustning

Diskkorg för koppar och glas

Dessa diskbackar har stormaskig botten och är lämpliga för glas och koppar. Korgtilt kan läggas till för att undvika krosskador och stående vatten. Dessa finns både med och utan inbyggda fack. 


Diskmaskiner & utrustning

Diskkorg för djupa och flata tallrikar

Diskbackarna är avsedda för djupa och flata tallrikar, assietter och fat. Korgen har en stormaskig botten som är försedd med “piggar” som hjälper porslinet att stå stadigt. Vid disk av flata och djupa tallrikar kan backen vridas ett kvarts varv så att avstånden mellan piggarna justeras. 


Diskmaskiner & utrustning

Servicekorg

En diskkorg avsedd för koppar och glas. Servicekorgen har en låg sida, vilket gör den passande för självserveringar och personalrestauranger med tagningstorg då gästen enklare kan komma åt glaset eller koppen.


Diskmaskiner & utrustning

Disklåda för bestick

Dessa disklådor används när besticken ska diskas stående. Besticklådan fylls på genom att placera handtagen på besticken nedåt, för att sen placera lådan i en diskkorg.


Diskmaskiner & utrustning

Förhöjningsramar

Dessa ramar är perfekta när höga eller ömtåliga glas ska diskas då de ger extra stabilitet. Ramen är 50 cm hög och stapelbar vilket innebär att du kan placera flera ramar på varandra. Förhöjningsramar går även att använda med fackindelare.


Diskmaskiner & utrustning

Fackindelare för diskkorgar för glas

Dessa fackindelare är användbara för att skydda höga eller ömtåliga glas vid diskning. Fackindelarna placeras i diskkorgen och finns i olika modeller för att passa olika glas. 


Diskmaskiner & utrustning

Korgtilt

Korgtilten är en ram som placeras under diskkorgen innan den ställs in i diskmaskinen. Lutningen minimerar risken att vatten ligger kvar i glasets fötter som minskar risken för skador på glasen. 


Optimal diskhantering steg-för-steg

1. Förbehandling av disk: Innan diskningen påbörjas, skrapa av matrester, servetter och liknande från det som ska diskas. Viktigt för att förhindra att partiklar och matrester hamnar i avloppet och skapar onödiga blockeringar.

2. Sortering i diskkorgar: Sortera disken i rätt diskkorgar för att underlätta en smidig och organiserad diskprocess. En bra sortering möjliggör optimerad diskning och minskar risken för skador.

3. Kontroll av diskmaskinens Inställningar: Se till att disktemperaturerna är lämpliga, med en minimitemperatur på 60°C och slutsköljning mellan 80 och 90°C.

4. Försköljning med ljummet vatten: Innan diskgodset placeras i diskmaskinen, spola av det med ljummet vatten. Försköljningen hjälper till att avlägsna grova matrester och förbättrar diskresultatet.

5. Effektiv diskning i diskmaskinen: Fyllda diskkorgar placeras i diskmaskinen och körs enligt det angivna programmet. Bestick diskas två gånger för att säkerställa en grundlig rengöring – först liggande och sedan stående i bestickställ.

6. Kontrollera att disken blir ren

7. Låt överskottsvatten rinna av

8. Låt disken lufttorka

9. Sortera in ren och torr disk på sina platser: Kontrollera att disken är ren och fri från fläckar och sortera bort alla spruckna, slitna och trasiga föremål.


Rengöring

En ren diskmaskin resulterar i bättre diskresultat. Därför är det viktigt att grundligt rengöra diskmaskinen minst en gång om dagen. I den dagliga rengöringen bör du se över följande:

 • Diskarmar

 • Pumpsilar

 • Nivårör

 • In- och utvändig rengöring av diskmaskinen

Daglig rengöring steg för steg:

1. Stäng av diskmaskinen, töm vattnet och öppna luckorna.

2. Skölj noggrant insidan av maskinen med ljummet vatten.

3. Ta ut och rengör filter/silar. Se till att bottenfiltret inte är täckt av smuts. Maskinens pump drar vatten från tvättkaret under diskningen, och om filtren är helt eller delvis igensatta kan det minska spolpumpens tryck och påverka diskresultatet.

4. Inspektera spolarmar och munstycken. Vid eventuell tilltäppning bör de tas ut och rengöras.

5. Sätt tillbaka alla filter, spolarmar och munstycken.

6. Kontrollera att diskmedel och torkmedel förbrukas som det ska. Se till att använda diskmedel och avspänningsmedel som är avsedda för restaurangdiskmaskiner. Vatten med hög kalkhalt kräver mer diskmedel och avspänningsmedel, och i vissa fall kan ett diskmedel med klor behövas. Om vattnet är mycket kalkrikt kan det vara fördelaktigt att investera i ett avsaltningsfilter för att avlägsna kalken.


Säkerhet i diskrummet

I diskrummet möter man en rad olika ämnen, och i vissa fall kan de vara potentiellt farliga om de inte hanteras korrekt. För att öka medvetenheten om de potentiella farorna i samband med användningen av olika ämnen har vi samlat några av de viktigaste farosymboler nedan.


Diskmaskiner & utrustning

Giftigt

Farligt att äta, dricka, andas in eller få på huden


Diskmaskiner & utrustning

Brandfarligt - antänds lätt

Avger brandfarliga ångor vid temperaturer under 60 °C


Diskmaskiner & utrustning

Frätande 

Kan ge allvarliga ögonskador och bör inte förtäras eller fås på huden


Diskmaskiner & utrustning

Oxiderande

Kan reagera våldsamt med andra ämnen och leda till antändning


Diskmaskiner & utrustning

Miljöfarligt

Kan skada miljön allvarligt och får absolut inte släppas ut i naturen


Diskmaskiner & utrustning

Hälsoskadligt

Kan skada reproduktionsförmågan, leda till mutationer, cancer eller på annat sätt vara giftigt


 

Är du intresserad av en diskmaskin eller utrustning?

 

Vill du veta mer om funktioner, pris eller leveranstid?

Kontakta oss på [email protected]