Användarvillkor - Spis, Love  & Rock ´n Roll

1. Inledning

Datasekretess är något Spis & Servis AB tar på största allvar och vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på spisservis.se/integritetspolicy/.

Vänligen notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande el dyl). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners. Vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? Välkommen att kontakta oss enligt nedan:

 

Post- och besöksdress:  
Spis & Servis AB

Frihamsngatan 54

115 56 Stockholm

E-postadress: [email protected]

Telefon: 08-5069 75 00

 

 

Innehåll

1. Inledning

2 Vad är personuppgifter och vem ansvarar för dem?

3 Personuppgifter som vi samlar in från dig.

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa.

5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem. 

6 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag.

7 Tredjelandsöverföringar.

8 Cookies

 

2. Vad är personuppgifter och vem ansvarar för dem?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bild eller personnummer.

 

Spis & Servis AB, org. nr 556497-9069 (”Spis & Servis”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och de vi inhämtar om dig från andra företag och myndigheter. Spis & Servis ansvarar för dessa personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer eller köper våra produkter, använder våra tjänster, registrerar ett konto, kontaktar vår kundtjänst, deltar i våra tävlingar eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

• Namn

• Kontaktuppgifter, såsom exempelvis adress, e-postadress och telefonnummer

• Personnummer

• Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt

• Betalningshistorik

• Köphistorik

• Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt

• Inloggningsuppgifter

• Surf- och klickhistorik på vår webbplats

• Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta

• IP-adress

• Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst/våra säljare

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

 

4. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du exempel på nedan.

Källa för insamling: Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

(exempelvis BISNODE och SPAR)

Typ av personuppgifter: Din adress

Källa för insamling: Sociala medier (exempelvis Facebook) 
Typ av personuppgifter: Dina publicerade bilder eller kommentarer

 

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

 

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

 

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. 

 

Segmentering och profilering

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster (direktmarknadsföring) och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system eller hantera förmåner och erbjudanden till våra kunder och ge våra kunder en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

 

2 Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post under en period om 24 månader.

 

3 Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post under en period om 24 månader.

 

9(16)

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig). Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom till exempel köphistorik. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till kunder. För annan marknadsföring och när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra kunder eller ger våra

kunder en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för just dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller  Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). 

 

6. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina personuppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system, tjänster, tryckning eller distribution. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga:

• Statliga myndigheter

• Företag som ombesörjer våra logistiktjänster

• Företag som erbjuder betallösningar

 

7. Tredjelandsöverföringar

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem kommer vi därför ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller kontrollera att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

 

8. Hur vi använder cookies

Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. På spisservis.se använder vi följande cookies:

 

• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)

• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)

• Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)

• Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.)

• Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Cookies används bl.a. för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats och för att denna ska fungera på ett smidigt sätt.

 

Kontakt

 

Har du fortfarande frågor om hur Spis & Servis hanterar personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Kim Dahlin: 


Telefon: 070-750 72 77

E-post: [email protected]
Adress: Dataskydd/Spis & Servis AB, Frihamnsgatan 54, 115 56 Stockholm